سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جلوه های اندیشه مطهر

مقدمه

مقدمه

ما معتقدیم جامعیت و همه جانبه بودن قوانین اسلام آنچنان است که اگر کسی آن را بشناسد معترف خواهد شد که از حد و مرز فکر بشر بیرون است و ممکن نیست زائیده قدرت علمی و تفکر انسان باشد.

معارف اسلامی و آثار دینی برای همه امور،قانون و آداب آورده است.هیچ حرکت و علمی از فرد یا جامعه نیست مگر اینکه اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است. همچنین اطمینان داریم که اسلام در بردارنده پاسخ به نیازهای مردم است.

با این وجود هنگامی که وضعیت کنونی جامعه اسلامی را از نظر می گذرانیم میبینیم که با انواع و اقسام مشکلات و نارسائی های فکری مواجهیم. در بعد نظری انبوهی از سوالات و شبهات خصوصا برای نسل جوان بی پاسخ باقی مانده که به تناسب حجم و تنوع این شبهات برای آنها پاسخ های آرامش بخشی ارائه نمی‏شود. 

این معضل به همراه عملکرد ناصواب بعضی از منسوبان به دین، بسیاری از بی اعتمادی ها و کج رویها را در حیطه  عمل به دنبال آورده است.

با فرض ایمان و اعتقاد به جامعیت تعالیم اسلامی و این واقعیت جامعه،لازم است در این رابطه تامل کافی و آسیب شناسی جدی نمود و به بررسی عامل و عوامل این ناسازگاری پرداخت تا بتوان با ارائه راه‏کار موثر،شائبه ناکارآمدی تعالیم الهی در عصر جدید را از اذهان زدود.